Tăng cường kiểm tra đột xuất những casino để giành cho những người quốc tế tallbooks.com.au

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an, UBND khác tỉnh tăng cường kiểm tra đột xuất thao tác làm việc marketing casino và trò chơi tích điện điện tử có thưởng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 8722/BTC-TCNH gửi Bộ Công an, UBND 17 tỉnh/thành phố gồm: TP. thủ đô TP Hà Nội, TP. thành phố thành phố Hồ Chí Minh, TP. TP Hải Phòng, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Điện Biên, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bắc Ninh, TP. Đà Nẵng, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Quảng Nam đề nghị tăng cường quản trị và vận hành thao tác làm việc giám sát, sale casino và trò chơi tích điện điện tử có thưởng thường để dành cho những người quốc tế.

Theo quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/0một nửa017 của Chính phủ về sale casino, Nghị định số 12một nửa021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về sale trò chơi tích điện điện tử có thưởng để thường dành cho toàn bộ những người quốc tế, sale casino và trò chơi tích điện điện tử có thưởng là ngành, nghề đầu tư sale có điều kiện, chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền nhằm mục đích đảm bảo thao tác sale tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tin cậy, trật tự và tin cậy xã hội.

Bộ Tài chính cho biết thêm, qua công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất và thông tin báo chí phản ánh, một vài doanh nghiệp sale casino và trò chơi tích điện điện tử có thưởng có sai phạm về đối tượng người tiêu dùng được phép vào chơi; cho thuê mặt phẳng, cho thuê máy trò chơi, bàn trò chơi để sale trái quy định của pháp luật.

Nhằm tăng cường vận hành, giám sát thao tác sale casino và trò chơi tích điện điện tử có thưởng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn và tin cậy, trật tự và và an toàn và tin cậy xã hội, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an và UBND tỉnh khác/thành phố tăng cường kiểm tra đột xuất những doanh nghiệp sale casino và trò chơi tích điện điện tử có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật và gửi thành phẩm kiểm tra về Bộ Tài chính để phối hợp theo dõi, xử lý.