Trung Quốc phát hiện tàn tích quần thể kiến trúc 3.000 năm tallbooks.com.au

Tàn tích của một quần thể kiến trúc tráng lệ đã được knhị quật ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.